Mierniki prędkości

Mierniki prędkości służą do pomiaru prędkości przemieszczających się obiektów. Najczęściej wykorzystywany jest do pomiaru prędkości samochodów podczas kontroli policyjnych. Szerokie zastosowanie ma też w sporcie do pomiaru prędkości na wyścigach, pomiaru prędkości piłek nożnych ręczych i tenisowych.

Po przyciśnięciu spustu radar wysyła wiązkę takich fal w kierunku namierzanego pojazdu. Część z nich odbija się od niego i powraca. Samochód jest w ruchu, odbita od niego fala będzie więc mieć zmienioną częstotliwość w stosunku do fali wysyłanej.

Gdy pojazd zbliża się do radaru, porusza się naprzeciw wysyłanych fal, odbija je częściej niż gdyby był w spoczynku - i zwiększa częstotliwość sygnału powracającego do radaru. Gdy się oddala, każda fala potrzebuje więcej czasu, żeby go "dogonić" - wtedy częstotliwość odbitego sygnału maleje. Różnica częstotliwości fali wysyłanej i odbitej zostaje przeliczona na jednostki metryczne i wyświetlona na wyświetlaczu cyfrowym jako prędkość pojazdu.

  1. Bushnell Bushnell