Skanery

Skaner częstotliwości - szerokopasmowy odbiornik radiowy, służący do odbioru transmisji analogowych lub cyfrowych. W zależności od modelu skanera, przedział odbioru może wynosić od 1 kHz do 1300 MHz wpaśmie UHF i VHF.

Skanowanie polega na bardzo szybkim automatycznym przeskakiwaniu poprzez uprzednio zaprogramowane częstotliwości lub szybkim krokowym skanowaniu w wybranym przedziale częstotliwości. Skaner umożliwia nasłuch takich służb jak policja, staż pożarna,pogotowie ratunkowe, straż miejska,lotnisko stąd skanery są dosyć rozpowszechnione wśród radioamatorów.

Podsłuchiwania i nasłuchiwania służb ratunkowych zabrania ustawa Prawo telekomunikacyjne par.159 "Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu".

  1. Uniden Uniden
  2. Wouxun Wouxun