Krótkofalówki PMR

Krótkofalówka PMR (z ang. Private Mobile Radio) – pasmo częstotliwości w okolicy 446 MHz (stąd znane również pod nazwa PMR 446), na którym można prowadzić bezpłatną dwustronną łączność radiową.

Pasmo PMR 446 podzielone jest na 8 kanałów (co 12,5 kHz), na których można prowadzić wzajemnie ze sobą niekolidujące rozmowy. W łączności stosowany jest system dodatkowych tonów (nazywanych też popularnie kodami), tzw. CTCSS, emitowanych i odbieranych przez radiotelefon.

Łączność jest nawiązana, jeżeli tony w obu radiotelefonach są identyczne. Rozwiązanie takie umożliwia utworzenie ponad 300 grup łączności niekolidujących ze sobą.

Radiotelefony PMR pracują z mocą 0,5 W. Krótkofalówki PMR 446 pracują w paśmie UHF 446 MHz. Powyższe pasmo jest dopuszczone do zastosowań cywilnych. Prawo zezwala na korzystanie tylko z urządzeń posiadających moc maksymalną do 500 mW i fabrycznie zintegrowaną z urządzeniem antenę.

Łaczność ta ma szerokie zastosowanie w budownictwie, transporcie, ochronie mienia, imprezach sportowych a także celach hobistycznych (wędkarstwo, myślictwo).

  1. Cobra Cobra
  2. Motorola Motorola