CB Radio

CB radio (ang. Citizen-Band – pasmo obywatelskie) - Urządzenia łączności pracujące w zakresie 27MHz 11m. Zasięg w terenie otwartym wynosi do kilkudziesięciu kilometrów – stacje bazowe, do kilkunastu kilometrów stacje samochodowe, od kilkuset metrów do kilku kilometrów radiostacje ręczne zależnie od zastosowanej anteny. Twórcą CB radia jest Al Gross, który w 1943 roku stworzył pierwsze CB radio.

W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 972), nadawanie na terenie Polski w zakresie częstotliwości 26,960-27,410 MHz nie wymaga uzyskania pozwolenia. Nie ma także obowiązku, w przypadku kontroli drogowej, okazywania świadectwa homologacji CB radia lub deklaracji zgodności CB radia.

Do nadawania w paśmie CB w Polsce używa się radiotelefonu pracującego z modulacją AM nadającego z mocą do 4 W. Kanał 19 jest kanałem drogowym obowiązujący w naszym kraju, a za granicą umowym kanałem drogowym dla Polaków jest kanał 28.

Nasza firma widnieje jako dystrybutor CB radio wielu znanych marek:

  1. Cobra Cobra
  2. President Electronics President Electronics
  3. M-Tech M-Tech
  4. Uniden Uniden
  5. Yosan Yosan
  6. Lafayette Lafayette
  7. Midland Midland