Rejestratory trasy

Urządzenia umożliwiające zapis filmu Video z przejechanej trasy za kartę pamięci, w zależności od marki i modelu urządzenia rejestratory zapisują obraz w różnej rozdzielczości.

Najstarsze filmy są kasowane a na ich miejsce są nagrywane nowe.Rejestratory coraz częściej posiadają czujniki wstrząsowe które aktywują nagrywanie, funkcja ta jest bardzo przydatna kiedy podczas postoju udeży w nas inny pojazd np. na parkingu.

  1. Blow Blow
  2. Prestigio Prestigio